Riolering & Afvoeren 

  • Het aanleggen en vernieuwen van alle soorten rioleringen/afvoeren en standleidingen.
  • Het ontstoppen, doorspuiten van afvoerleidingen
  • Camera-inspectie met evt. opname
  • Stank lokalisatie d.m.v. rook
  • Reparatie van afvoerleidingen
  • Opsporen en evt. in kaart brengen van afvoerleidingen
  • Dakgoten/hwa’s reinigen


Wij zijn o.a. gespecialiseerd in het vernieuwen van asbesthoudende standleidingen/rioleringen door een nauwe samenwerking met gecertificeerde partners. Door de ervaring van onze projectleiders en uitvoerend personeel zijn wij in staat het gehele saneertraject te begeleiden. Van het begin tot het einde zijn wij betrokken bij het saneringstraject. U moet hierbij denken aan het informeren en adviseren van onze opdrachtgevers en bewoners met betrekking tot de juiste aanpak. Dit omvat o.a. coördineren van de asbestinventarisatie, het geven van voorlichting (trainingen asbestherkennen), melding aan het omgevingsloket van de betreffende gemeente, het opstellen van het werkplan en het coördineren van een asbestvrijgavemeting en tenslotte de afvoer van het asbesthoudend afval. Het verantwoord verwijderen van asbest is echter meer dan het strikt opvolgen van voorschriften. Absolute veiligheid kan alleen worden gegarandeerd, als iedereen zich bewust is van de risico’s voor de betrokkenen en omwonenden.

Met onze aanpak zijn wij in staat om voor onze opdrachtgevers:

  • Leegstand van het vastgoed tot een minimum te beperken
  • Operationeel volledig te ontzorgen
  • Kosten te besparen

Niets is zo vervelend als dat U geen gebruik kunt maken van het riool. Uw Riool verstopt.U kunt dan niet meer naar het toilet, of er kan niet meer afgewassen of gewassen worden. Zo zijn er nog een aantal belemmeringen die op kunnen treden wanneer uw riool verstopt raakt.

Een verstopping kan in elke afvoer voorkomen, nieuw of oud vuil en vet zet zich vast aan de binnenzijde van de afvoerbuis waardoor de doorgang van de buis kleiner word. Haren (vaak vermengd met zeep), ketelsteen, etensresten, doekjes en o.a. boomwortels (afvoer buiten) zijn ook vaak boosdoeners, deze blokkeren de doorgang in de afvoer.

Op het moment dat u een verstopping heeft is het belangrijk dat de verstopping snel en vakkundig verholpen wordt. W.J. van der Herp kent een snelle service en werkt met zeer professionele apparatuur.. Mocht het zo zijn dat de riolering kapot is en gerepareerd of vervangen moet worden, dan kunt U óók bij ons terecht.

Maak een afspraak